DNA Verwantschapstest

Onze DNA Verwantschapstest wordt uitgevoerd met het PowerPlex® 16 System. Wij kunnen diverse verwantschapstesten uitvoeren, waaronder:

Verwantschapstest voor vaderschap

Indien er onduidelijkheid is over het biologische vaderschap, bijvoorbeeld bij gezinshereniging, echtscheidingszaken, adoptie, alimentatie, erkenning erfenis enz. kan een DNA test eenvoudig antwoord geven op deze prangende vraag. De resultaten van de test die wij in ons laboratorium uitvoeren, kunnen zowel informatief als rechtsgeldig gebruikt worden. Het is tevens mogelijk om een prenatale vaderschapstest uit te voeren. Deze geeft tijdens de zwangerschap uitsluitsel over wie de biologische vader is.

Verwantschapstest voor moederschap

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat er twijfel is over het moederschap tussen de moeder en het kind. Bijvoorbeeld bij gezinshereniging, adoptiezaken, na IVF of bij het vermoeden dat baby‘s verwisseld zijn. Onze DNA test biedt antwoord op deze vraag, informatief maar ook rechtsgeldig.

Verwantschapstest tussen broers en/of zussen

Indien een vermeende vader of moeder niet wilt meewerken aan een DNA test of reeds overleden is, dan kan dit ook via de broer/zus test onderzocht worden. Tevens kan deze test uitsluitsel geven of er een broer/zus (vol of half) relatie is.

Testen tussen familieleden

Voor het aantonen van een biologische relatie tussen familieleden, zoals opa en kind, tante en kind, etc. bieden wij de familie DNA test. Deze kan de waarschijnlijkheid van de vermeende biologische relatie aantonen.

Juridisch rechtsgeldige resultaten van een DNA verwantschapstest

Indien de resultaten rechtsgeldig dienen te zijn, is het noodzakelijk dat het DNA in aanwezigheid van een onafhankelijke getuige afgenomen wordt. De aanwezigheid van bijvoorbeeld een huisarts is meestal voldoende. Laat u hierover van te voren goed informeren door een juridisch specialist.

Wie kan de Verwantschapstest aanvragen?

De test wordt aangeboden aan particulieren en (medisch) specialisten.

De procedure gaat als volgt in zijn werk:

  1. U vraagt de Verwantschapstest aan d.m.v. het online aanvraagformulier.
  2. U ontvangt van ons de factuur per e-mail.
  3. Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, krijgt u van ons per post een afname setje met duidelijke instructies.
  4. Nadat u de zelfafname heeft uitgevoerd, stuurt u het materiaal nog diezelfde dag retour aan ons laboratorium in de daarvoor bestemde envelop.
  5. Na ontvangst van uw materiaal, wordt in het laboratorium de bepaling uitgevoerd.
  6. De uitslag van de Verwantschapstest en een advies over de eventueel te ondernemen stappen sturen wij per post of e-mail.
Totale kosten per Verwantschapstest: € 125,00 excl. BTW.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal af te nemen testen. Wij nemen van te voren contact met u op om een passend aanbod te doen.