Verwantschap

Wat is verwantschap?

Er zijn twee soorten verwantschap: bloedverwantschap en aanverwantschap.

Bloedverwantschap
Bloedverwantschap is de relatie tussen twee personen die van dezelfde voorouder afstammen. Indien men rechtstreeks van een ander afstamt spreekt men van een rechte lijn. Een goed voorbeeld hiervan is vader en zoon. Indien men niet direct van elkaar afstamt maar wel een gemeenschappelijk (voor)ouder heeft wordt er gesproken van een zijlijn bloedverwantschap, zoals bijvoorbeeld bij broer en zus. Echter, bloedverwantschap is niet meer alleen biologisch bepaald, want ook door een wettelijke erkenning of een adoptie ontstaat bloedverwantschap. Voorbeelden van bloedverwanten zijn:
 • Vader/moeder
 • Zoon/dochter
 • Broer/zus
 • Oom/tante
 • Neef/nicht
Aanverwantschap
Aanverwantschap is de relatie tussen een partner en de bloedverwanten van de andere partner en ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Echtscheiding, ontbinding van partnerschap of overlijden van de partner leidt niet tot ontbinding van de aanverwantschap. Voorbeelden van aanverwanten zijn:
 • Schoonvader/schoonmoeder
 • Schoonzoon/schoondochter
 • Schoonbroer (zwager)/schoonzus
 • Aangetrouwde oom/aangetrouwde tante
 • Aangetrouwde neef/aangetrouwde nicht

Graden van verwantschap

De afstand tot de gemeenschappelijke stamouders bepaald de graad van het bloedverwantschap. Hoe dichter men bij de gezamenlijke stamouder staat hoe nauwer de verwantschap is. Op voorouders.net is veel informatie te vinden over verwantschap, aanverwantschap en de graden van deze verwantschappen. Het vaststellen van de graad van bloedverwantschap of aanverwantschap kan voor u onder meer van belang zijn, voor:
 • het erfrecht;
 • het aanvragen van curatele, bewind en mentorschap;
 • het bepalen of u in aanmerking komt voor buitengewoon verlof.
Wilt u graag vaststellen of u een biologische relatie heeft met een persoon, voor bijvoorbeeld een adoptiekwestie, stamboomonderzoek of sporenonderzoek, of wilt u uitsluitsel op de vraag of u de biologische vader of moeder bent van uw kind? Met onze DNA verwantschapstest heeft u snel en discreet antwoord op uw vraag.