Antibacteriële zeep verboden in de Verenigde Staten

Vorige maand heeft de Amerikaanse Food and Drug administration (FDA) een verbod afgekondigd op het gebruik van 19 actieve bestanddelen in antibacteriële zeep omdat wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat deze zeep beter onschadelijk maakt dan gewone. Met name het sinds de 60er jaren veel toegepaste triclosan wordt daarbij genoemd.


Al in de 70er jaren kwamen er serieuze bedenkingen tegen gebruik van deze en aanverwante stoffen (o.a. triclocarban). Echter, het gebruik en het toepassen van triclosan is in die tijd alleen maar toegenomen. Naast toepassing in handzeep vindt het inmiddels ook toepassing in uiteenlopende met de gezondheid gerelateerde zaken als wasmiddelen, deodorant, tandpasta, tissues, verband en zelfs in matrashoezen, tapijten, sportschoenen, kleding, plastic en huishoudgerei.

Een van de redenen om het triclosan in de ban te doen is de aanwijzing dat het een bijdrage kan leveren aan de resistentie van bacteriën tegen bestaande antibiotica o.a. doordat dat het triclosan zichzelf zou gedragen als een antibioticum.

Verwonderlijk is daarom dat het verbod alleen geldt voor toepassing in handzeep. Het toepassen van triclosan in tandpasta zou, gezien de huidige kennis, mijns inziens ook met onmiddellijke ingang verboden moeten worden. Niet alleen vanwege de veronderstelde bijdrage aan de resistentie van bacteriën, maar ook vanwege het feit dat van triclosan bekend is, dat het de effectiviteit van een aantal antibiotica zoals amoxicilline, een regelmatig bij parodontitis patiënten voorgeschreven antibioticum, verlaagd. Daarnaast is het inslikken van resten tandpasta niet ongebruikelijk en aanwijzingen bestaan dat het ook een nadelig effect kan hebben op endocriene functies. Het zou o.a. invloed hebben op de hartspier functie, de ontwikkeling van de hersenen, bijdragen aan botdeformatie en aan een afwijkende vorm van spermacellen met verlaging van de fertiliteit als gevolg.

De FDA heeft met het verbod op antibacteriële zeep een kleine stap in de goede richting gemaakt, maar we zijn er nog lang niet.


Geplaatst op: 18-10-2016