Toename van het aantal antibiotica-resistente bacteriën waaronder gonorroe

In de eerste week van juli van dit jaar zijn een aantal opmerkelijke publicaties verschenen over de verontrustende toename van het aantal resistente bacteriën. Op 5 juli verscheen een rapport van het RIVM over de aanwezigheid van resistente bacteriën in het oppervlaktewater welke daar na zuivering van afvalwater in terecht zijn gekomen.


Weliswaar is gekeken in veeteeltrijke gebieden waarvan in het algemeen aangenomen mag worden dat het percentage resistente bacteriën daar hoger is dan in gebieden zonder veeteelt. Deze metingen signaleren echter wel een mogelijk gevaar voor o.a. recreanten welke besmet zouden kunnen worden met resistente en daardoor potentieel onbehandelbare bacteriën.

Op een ander vlak, maar, gezien de recente gegevens over de wereldwijde toename van het aantal soa-besmettingen, ook erg verontrustende berichten kwamen voort uit studies gepubliceerd in PLOS Medicine over een toename van het aantal onbehandelbare antibioticum-resistente gonorroe besmettingen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) acht het aannemelijk dat deze resistente bacteriën zich snel verder zullen verspreiden aangezien naar schatting jaarlijks 78 miljoen mensen wereldwijd een gonorroe besmetting oplopen.

Voorkom besmetting en verspreiding
Essentieel bij het voorkomen van besmetting is het naleven van een goede hygiëne en het gebruik van beschermende maatregelen tijdens seksueel contact zoals het gebruik van condooms. Screening na onbeschermde seks met een nieuwe/onbekende partner is eveneens essentieel, waarbij uiteraard de zgn. windowfase in acht genomen dient te worden. Bij een positieve uitslag is het daarnaast belangrijk de voorgeschreven kuur geheel en volgens voorschrift af te maken. Indien het middel niet verdragen wordt, dient onmiddellijk de behandelend arts geraadpleegd te worden. Stop niet op eigen initiatief met de medicatie. Uiteraard is partnerwaarschuwing essentieel bij het bestrijden van het doorgeven van de besmetting.

Onderzoek naar nieuw vaccin tegen gonorroe
Momenteel wordt onderzocht of vaccinatie een uitkomst kan bieden tegen verdere verspreiding. Recente bevindingen laten zien dat het zgn. B vaccin tegen hersenvliesontsteking, veroorzaakt door de aan gonorroe gerelateerde bacterie Neisseria miningitidis waarschijnlijk ook deels bescherming biedt tegen gonorroe (Neisseria gonorrhoeae). Dit geeft hoop op de ontwikkeling van een volledig werkzaam vaccin tegen gonorroe. Ook wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe antibiotica. Een veelbelovend antibioticum in de strijd tegen resistente gonorroe daarbij is zoliflodacine dat zich momenteel in de testfase bevindt. Voor dit moment echter lijkt een behandeling met een combinatie van de antibiotica azythromycine en ceftriaxone de beste strategie om gonorroe zo lang als mogelijk met bestaande middelen te kunnen bestrijden.


Geplaatst op: 13-07-2017