Nieuwe inzichten in het proces van metastasering

Recent onderzoek aan borstkanker in muizenmodellen (Nature, 14 december 2016) heeft bewijs geleverd voor het al langer bestaande vermoeden dat metastasering al op kan treden lang voordat er sprake is van een primaire tumor (Gen News Highlights, 15 december 2016).


Deze zeer vroege micrometastasen (vaak uit slechts een enkele cel bestaand) nestelen zich elders in het lichaam en kunnen daar lange tijd “slapend” aanwezig blijven. Doordat er geen celdeling optreedt zijn deze cellen ook ongevoelig voor de standaard behandelingsmethoden en kunnen daardoor de gangbare therapie na verwijdering van de primaire tumor overleven. Indien deze cellen dan vervolgens na kortere of langere tijd tot deling worden aangezet kunnen alsnog metastasen ontstaan.
 
Dr. Aguirre-Ghiso, eindverantwoordelijke voor een van de artikelen hoopt dat deze bevindingen aanleiding zullen zijn anders te gaan denken over de behandeling van metastasen.
 
Mijn voorstel zou zijn om direct na operatieve verwijdering van de primaire tumor te starten met specifieke immuuntherapie met vaccins bereid uit het onbehandelde primaire tumormateriaal in de hoop dat de vaccins niet alleen een immuunrespons zullen oproepen tegen het mogelijk resterende primaire tumormateriaal maar tevens tegen al de mogelijk aanwezige al dan niet slapende gemetastaseerde tumorcellen.


Geplaatst op: 07-01-2017