Wet DNA-onderzoek versoepelen, wenselijk of niet?

'Wet DNA-onderzoek moet versoepeld worden na 'containerbaby', kopt het AD op 16 augustus jl. De wet moet worden verruimd om vaker DNA-verwantschapsonderzoek mogelijk te maken als een kind te vondeling is gelegd. Tot die conclusie komt minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar aanleiding van de zaak van de zogenoemde 'containerbaby' in Amsterdam.


Om te achterhalen wie de ouders van de containerbaby zijn doet het Openbaar Ministerie verwantschapsonderzoek. Zo'n DNA-onderzoek is echter alleen toegestaan als er sprake is van bijvoorbeeld een gewelds- of zedenmisdrijf waarop minimaal zes jaar gevangenisstraf staat.

Van der Steur wil het onderzoek nu ook mogelijk maken als een kind te vondeling is gelegd of is achterlaten en daardoor zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen, bijvoorbeeld door onderkoeling. Om het te regelen is een wetswijziging nodig. Het streven is dat dit in de loop van 2018 is geregeld. (AD, 16-08-2016). Tegen DNA-onderzoek dat direct gerelateerd is aan zware vergrijpen zoals in het geval van de ‘containerbaby´ zal weinig maatschappelijk bezwaar bestaan.

Echter, om wettelijk ook forensisch onderzoek mogelijk te maken bij het ter vondeling leggen van een kind lijkt me een opportunistische poging om een volgende stap te kunnen zetten naar het verkrijgen van een DNA profiel van alle Nederlandse burgers. Dit lijkt me uitermate onwenselijk. Het zal zeker de kinderen die ‘fatsoenlijk´ te vondeling worden gelegd niet ten goede komen. Beter zou het zijn om de mogelijkheden voor het te vondeling leggen van een kind zodanig te vergemakkelijken dat de kans op zwaar lichamelijk letsel of erger simpel kan worden voorkomen.


Geplaatst op: 02-09-2016