Medische diagnostiek voor iedereen

BeniLabs maakt de DNA diagnostiek voor iedereen toegankelijk, van professional tot particulier. Zonder tussenkomst van derden kunt u diagnostische testen aanvragen welke worden uitgevoerd in ons eigen high-tech DNA laboratorium.

Onze klantenkring is zeer divers en bestaat o.a. uit artsen, medisch specialisten, tandartsen, mondhygiënisten en parodontologen. Wij zijn tevens een betrouwbare partner voor het bedrijfsleven zoals de vleesverwerkende industrie, supermarkten en veehouders. Daarnaast zijn wij er natuurlijk voor de particulier die graag goed geïnformeerd en weloverwogen zijn beslissingen neemt op het gebied van voeding en gezondheid.

BeniLabs is in Nederland vrijwel uniek in zijn soort. Wij behoren tot de kleine groep van laboratoria die alle testen in het eigen DNA laboratorium uitvoert. Wij beschikken over alle benodigde apparatuur en deskundigheid, waardoor de testresultaten snel geleverd kunnen worden. Er gaat geen tijd verloren in het versturen van monster materiaal naar derden, de anonimiteit blijft gewaarborgd en daarnaast zijn ook onze tarieven nog eens uiterst concurrerend.

Actuele ontwikkelingen

NIEUW: Covid-19 sneltest

Deze test is voor ieder die wil weten of hij/ zij in aanraking is geweest met het Covid-19 virus. Blijf niet in onzekerheid maar laat een sneltest doen om zekerheid te hebben en bij een negatieve uitslag direct weer normaal te kunnen functioneren. Om in de groeiende behoefte aan betrouwbare sneltesten voor Covid-19 te kunnen voorzien, hebben wij besloten om een test aan te bieden waarbij binnen een half uur na afname zekerheid bestaat of u wel/ niet drager bent van het virus.
05-12-2020

MRSA testen niet meer leverbaar

Wegens een verandering in de bedrijfsvoering van Benilabs, worden de MRSA testen niet meer aangeboden. U kunt deze test derhalve niet meer aanvragen. Onze welgemeende excuses voor het ongemak.
10-04-2018

Parasiet mogelijk verantwoordelijk voor bepaalde vormen van Alzheimer, Parkinson, Epilepsie en hersentumoren

Naar schatting is ongeveer 1/3 van de wereldbevolking besmet met de parasiet Toxoplasma gondii, verantwoordelijk voor toxoplasmose. In een op 13 september 2017 gepubliceerde studie (Scientific Reports 7, Article number: 11496 (2017) doi:10.1038/s41598-017-10675-6) wordt een mogelijke relatie tussen
toxoplasmose en Alzheimer, Parkinson, epilepsie en bepaalde hersentumoren beschreven.
15-09-2017

MRSA op kinderafdeling in Medisch Centrum Leeuwarden ontdekt

De afdeling Neonatologie en Kindergeneeskunde van het Medisch Centrum Leeuwarden moest recent ontruimd worden omdat een zestal patiëntjes besmet bleken met MRSA. De screening van risicopatiënten op MRSA levert in het algemeen goede resultaten op.

Omdat de MRSA zeer gemakkelijk verspreid wordt, lijkt het niet overbodig om ook een screening van nieuwe bezoekers met een verhoogd risico op dragerschap van MRSA in te stellen of daar eventueel gepaste voorzorgsmaatregelen voor in te voeren. Niet alleen het ziekenhuis heeft daarin een verantwoordelijkheid maar mijns inziens ook de passanten. Lees meer over MRSA en de gevolgen ervan.
08-08-2017